STATUT

Fundacji Dogoterapeutycznej

GOLDEN THERAPY

Celami Fundacji są m.in.:

– praca terapeutyczna z udziałem zwierząt;

– wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt;

– promowanie zooterapii / animaloterapii jako metody rehabilitacji;

– promowanie dobrych praktyk oraz aktualnej wiedzy i metod pracy z zakresu zooterapii / animaloterapii;

 

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

– organizowanie i prowadzenie terapii i zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z udziałem psów/zwierząt;

– organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w różnych formach kształcenia służących realizacji celów statutowych Fundacji;

– organizowanie wolontariatu;

– terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym i samotnym oraz rehabilitację tych osób;

– szkolenie i doskonalenie umiejętności dogoterapeutów;

– zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

– organizowanie wolontariatu;

– szkolenie i doskonalenie umiejętności dogoterapeutów;

– współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;

– organizowanie egzaminów dla psów edukacyjnych, terapeutycznych i wizytujących oraz prowadzenie listy psów certyfikowanych;