Dogoterapia i jej wyjątkowa moc
(zamiennie nazywana kynoterapią lub canisterapią)

Nie bez powodu mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Merda ogonem na nasz widok, pozwala się pogłaskać, poliże po ręce. Po prostu jest. Wierny i oddany. Niczego nie oczekuje, nie ocenia. Często bliski kontakt z psem okazuje się najlepszą formą terapii dla dziecka.

ZAJĘCIA GRUPOWE:

(ilość uczestników zajęć ustalana jest indywidualnie po uprzednim kontakcie):

  1. Zajęcia EDUKACYJNE z udziałem psa
  2. a) Program zajęć ,, BEZPIECZNY PIES – BEZPIECZNE DZIECKO ,, obejmuje zagadnienia takie jak np:
  • świadome i odpowiedzialne posiadanie psa
  • podstawowe informacje dotyczące czworonożnego przyjaciela: jego żywienia, potrzeb oraz ich zaspokajania, a także komunikowania się z nim
  • bezpieczny kontakt z psem: umiejętność zachowania się w sytuacjach codziennych, nietypowych, a także niebezpiecznych, zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań.

Ponadto program zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu rozwój intelektualny, poznawczy i fizyczny uczestników. Poprzez zabawę w towarzystwie psa zwiększa się możliwość koncentracji uwagi, a także przyswojenia wiedzy i motywacja do wykonywania zadań. Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój, kształtują pozytywne emocje, integrują grupę, ułatwiają kontakty społeczne, a także poprawiają komunikację.

Program zajęć  ,, BEZPIECZNY PIES – BEZPIECZNE DZIECKO ,, obejmuje

min. 8 spotkań

  1. b) jednorazowe zajęcia Spotkanie z Psem:

PSIjaciele dostarczą wiele radości i uśmiechu podczas zabawy, ale przede wszystkim przekażą bardzo cenne i wartościowe informacje. Przykładowy program spotkania obejmuje zapoznanie wszystkich dzieci z psami terapeutycznymi i ich pracą, psie sztuczki, tor przeszkód agility (tunel.przeszkody,..), zabawy ogólnorozwojowe (każde dziecko będzie miało możliwość udziału w ćwiczeniach), pożegnanie oraz rozdanie dyplomu PRZYJACIEL PSA

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

Indywidualne zajęcia terapeutyczne / dogoterapia udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Udział psa – terapeuty służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka.

Zajęcia z psami pozwalają dzieciom lepiej się rozwijać, znaleźć przyjaciela w psie i łatwiej nawiązać kontakty z rówieśnikami. Obecność psa – terapeuty podczas zajęć jest bardzo pomocna, chociażby dlatego, że pies zawsze akceptuje i pies nigdy niczego nie zabrania, pod warunkiem, że jest odpowiednio przeszkolony pod kątem pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Celem dogoterapii jest poprawa zdrowia, kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Rozumiana jako terapia, czy jej wspomaganie – dogoterapia wspiera działania lekarzy, terapeutów i rehabilitantów dążące do poprawy stanu zdrowia w przypadku konkretnych schorzeń. Pomaga ćwiczyć i rozwijać umiejętności potrzebne do przywrócenia sprawności, rozwija spostrzegawczość, kształtuje umiejętności, zwiększa skupienie uwagi, uczy samodzielności. Czynnik emocjonalny, który towarzyszy takim zajęciom jest niezwykle istotnym elementem dogoterapii i to on właśnie w dużej mierze decyduje o skuteczności działań, jak i o popularności tej metody.

Link: Indywidualny program dogoterapii dla spektrum autyzmu