(…) towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie,

Dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie,

Bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies.

Ks. Jan Twardowski


Słowa te niosą w sobie wielką mądrość, uświadamiają nam kim dla nas  jest pies i  dlaczego nazywamy go najlepszym przyjacielem człowieka.

Ta żywa istota posiada czasem więcej wrażliwości i zrozumienia od zwykłego człowieka, swoją wdzięczność  za okazanie mu ciepła i dobroci potrafi oddać całym ,,sobą’’ . Za pomocą węchu i odczuć, jakie daje mu osoba przebywająca z nim umie ocenić jej zamiary oraz oczekiwania.

Choć nie umie mówić, swoim zachowaniem potrafi dostarczyć nam więcej drogowskazów i wskazówek niż wypowiedziane słowa. A kiedy go dobrze poznamy i nauczymy się czytać z jego oczu, sposobu zachowywania się nauczy nas więcej niż jakakolwiek książka. Dlatego wykorzystanie jego w zajęciach oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych daje tak wiele możliwości i rezultaty, których nie da się niczym innym zastąpić. Pies samym sobą niesie radość, mobilizuje do ćwiczeń, nauki sprawia że na buziach pojawia się szczery uśmiech. Tą niezwykłą tajemnicę leczenia człowieka próbowali odkrywać wielcy naukowcy i nadal ją odnajdują ale tak naprawdę z na ją pies i osoby przebywające z nim. Dogoterapia


Terapia z udziałem psa czyli metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, zajęć psychopedagogicznych ,w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Pomaga w usprawnianiu dzieci, doroslych a  a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. 

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie bądź grupowo.W formie zabaw ruchowych, gimnastyki, zajęć dydaktycznych.  


W trakcie dogoterapii można realizować następujące cele:

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • Pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • Umożliwianie rozpoznawania części ciała człowieka i psa,
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • Zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe,
 • Podejmowania różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,
 • Umożliwianie relaksacji w obecności psa,
 • Ułatwianie nawiązanie kontaktu,
 • Wyzwalanie potrzeby spontanicznej komunikacji,
 • Umożliwianie nabywania umiejętności związanych z karmieniem psa,
 • Niwelowanie blokady lęków przed zwierzętami (Kynofobia)
 • Rozwijanie funkcji opiekuńczych,
 • Rozwijanie spostrzegawczości,
 • Poszerzenie zakresu ruchu,
 • Wytwarzanie swoistej więzi człowiek – zwierzę.

Dogoterapia u osób dorosłych


 • Choroba Alzheimera,
 • Demencja starcza
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Parkinsona
 • Uszkodzenie słuchu i wzroku
 • Udar mózgu

Dogoterapia u dzieci 


 • Zespół Downa, Autyzm
 • Porażenie Mózgowe
 • ADHD
 • Opóźnienie Rozwoju
  Umysłowego i Fizycznego
 • Niewidomych, Głuchoniemych
 • Zaburzenie mowy, lękowe
 • Niedowłady i Wady Postawy

A Twój plan zajęć moze wyglądać tak...

 • Zajęcia ze stymulacji zmysłu dotyku
 • Zajęcia ze stymulacji zmysłu zapachu
 • Zajęcia na koordynacje ruchową ,sportowe 
 • Poszukiwanie psich skarbów , prowadzenie psa na lince
 • Ćwiczenie sprawności manualnych – robienie węchowej maty
 • Zajęcia sprawności fizycznej, ćwiczenia propriocepcji ( czucia głebokiego) - Tor przeszkód z psem
 • Integracja sensomotoryczna
 • Zajecia z ćwiczeniem pamięci
 • Ćwiczenia Logopedyczne
 • Sprawność maunalna – zrobienie psiej zagadki
 • Kolorowa mata ( ćwiczenie sprawności fizycznej oraz pamięci)
 • Gra gdzie jest Ruffy? ( ćwiczenie sprawności manualnej)
 • Gra w w kostki ( ćwiczenie sprawności manualnych)
 • Gra w zapachy ( ćwiczenie percepcji wzrokowej, węchowej,integracja sensomotoryczna)
 • Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości kończyn górnych i dolnych